SLOVENIAN STYLE POLKAS - CLEVELAND STYLE POLKAS - BUTTON BOX MUSIC - SLOVENE TUNES - YUGOSLAV FOLK SONGS

 

POLKAS.NL

 

SLOVENIAN STYLE POLKAS - CLEVELAND STYLE POLKAS - BUTTON BOX MUSIC - SLOVENE TUNES - YUGOSLAV FOLK SONGS

 

 

   Eddie Habat

Biography

 

 

 

 

Eddie Habat began playing accordion at age seven, listening intently to Heinie Martin Antoncic's radio transcriptions of Joe Sodja, Johnny Pecon, and Frankie Yankovic, he duplicating what he heard. By age eleven, Eddie was playing for weddings and parties. Progressing musically, Eddie learned much from the works of  William Doc Lausche and was strongly influenced by Matt Hoyer. At age sixteen, Eddie was asked to lead the Johnny Pecon Orchestra while Pecon was in the SeaBees. In 1948, after his own stint in the Navy, Eddie teamed up with Pete Sokach and Kenny Bass to form the Sokach-Habat Orchestra (Tunemixers) and recording eight hit tunes for Decca, three of them original Habat compositions. Soon after, Eddie formed the Eddie Habat Orchestra which went on to become one of the country's most successful Cleveland-Style bands. During thirteen years under contract with Decca, the Habat Orchestra made internationally distributed recordings. The Habat Orchestra performed throughout the Midwest and in Western Pennsylvania, starred on its own television show on WEWS in 1955, and appeared frequently on the Old Dutch Polka Revue and Polka Varieties. Eddie Habat has influenced many Cleveland-Style accordionists, over twenty-five of his compositions, including Riverboat Polka, Hi Lee, Hi Lo, and Strawberry Hill Polka have been recorded by others. In 1981, Chris Kotsos, former Cleveland-Style bandleader, coaxed Eddie from retirement, collaborating with him to produce the album From the Heart, an outstanding reprise of the Habat legacy.

 

(www.clevelandstyle.com)

 

 

 

 

 

 

 

Eddie Habat begon accordeon te spelen toen hij zeven jaar was. Hij luisterde geconcentreerd naar Heinie Martin Antoncic's radiotranscripties van Joe Sodja, Johnny Pecon en Frankie Yankovic, hij luisterde en speelde na wat hij hoorde. Toen Eddie elf jaar was speelde hij al op bruiloften en partijen. Hij vorderde muzikaal snel, Eddie leerde veel van de werken van William Doc Lausche. Ook werd hij sterk door Matt Hoyer beïnvloed. Toen hij zestien jaar was, werd Eddie gevraagd het Johnny Pecon Orkest te leiden, op dat moment vervulde Pecon zijn diensttijd bij de marine. In 1948 na zijn eigen tijd bij de Marine te hebben uitgediend, vormde Eddie een team met Pete Sokach en Kenny de Bass om zo het Sokach-Habat Orkest (Tunemixers) op te richten. Ze maakten samen voor Decca Records opnamen, het werden acht bekende hits. Drie van deze nummers waren oorspronkelijke Habat compositie. Direct na het opheffen van Sokach-Habat formeerde Eddie het Eddie Habat Orkest waarmee hij verder ging. Het werd één van de succesrijkste Cleveland Style bands. Tijdens de dertien jaar dat Eddie onder contract stond bij Decca maakte het Habat Orkest internationaal uitgebrachte plaatopnamen. Het Habat Orkest trad op tot in het Midwesten en in Westelijke Pennsylvania van Amerika. De band had een eigen tv programma op WEWS in 1955, ze verschenen herhaaldelijk in de Old Dutch Polka Revue en de Polka Variaties Shows. Eddie Habat heeft vele Cleveland Style accordeonisten beinvloed met vijfentwintig van zijn composities, inclusief de Riverboat Polka. Zijn ‘Hi Lee, Hi Lo’ en de ‘Strawberry Hill Polka’ werden door tal van anderen opgenomen. In 1981 haalde Chris Kotsos, een voormalig Cleveland Style bandleider Eddie over om tijdens zijn pensionering een keer met hem samen te werken. Het resulteerde in het produceren van het album ‘From The Heart’, nu een bijzondere reprise uit de Eddie Habat erfenis.

 

 

Eddie Habat

 

 

Strawberry Hill Polka

NEXT.
BACK.
Polkas Home.
Habat Home.