Articles

Biography

 

 

 

 

 

POLKAS.NL

 

SLOVENIAN STYLE POLKAS - CLEVELAND STYLE POLKAS - BUTTON BOX MUSIC - SLOVENE TUNES - YUGOSLAV FOLK SONGS

   Lojze Slak

Lojzeta Slaka

 

 

Po Dekle

Lojze Slak werd geboren op 23 juli 1932 in het dorp Jordankal, vlakbij Mirna Pec in de regio Dolenska, Slovenië. Hij was een van de 10 kinderen, omdat zijn moeder ziek was bracht hij een groot deel van zijn jeugd door in het in het huis van zijn grootmoeder in Mali Kal. Kleine Lojze verhuisde naar zijn oma toen hij de éénjarige leeftijd nog niet had bereikt. Zoals later bleek, zou die verhuizing een grote invloed op zijn leven. Lojze bracht veel van de tijd met zijn oom Ludvik die een bekende button box speler was in het dorp. Hij speelde op heel veel festivals en feesten. Lojze werd beinvloed door het instrument. Nog voor zijn eerste schooldag wist Lojze al een dozijn nummers te spelen, zo uit het hoofd. Oom Ludvik leerde hem veel, en hij hij moedigde Lojze aan om te leren om de button accordeon te spelen op zijn eigen wijze. Toen Lojze nog maar vijftien jaar oud was speelde hij al button accordeon als solo artiest op bruiloften. Van zijn optredens raakte iedereen onder de indruk. Dus bleef hij spelen op bruiloften voor meer dan tien jaar. Het is moeilijk voor hem alle bruiloften waar hij speelde te tellen. Het waren er zeker een paar honderd. Later vertelde hij dat het spelen op al die huwelijken waarschijnlijk de beste muzikale scholing was die hij ooit heeft gehad. Op veel van die bruiloften speelde hij solo. Af en toe speelde hij met een paar muzikanten. Later werden ze bekend The Lojze Slak Trio. In 1957 kwam een belangrijke verandering in zijn leven en carrière. In dat jaar had hij zijn eerste publieke optreden als accordeon solist tijdens een radio programma genaamd "Pokaži, kaj znaš!" (Toon wat je weet) De professionele musici waren onder de indruk, en hij won de harten van het publiek. In 1959 vormde hij een ensemble met zijn broers genaamd Brothers Slak Ensemble. Zijn broer Tone speelde trompet,  Matija speelde klarinet, Stane speelde de contrabas en Lojze speelde button accordeon. Ze traden samen op voor meer dan drie jaar. Daarna moesten Matija en Tone in dienst. En zo kwam er een einde aan de prestaties van het kwartet. Lojze ging door in de muziek. Al snel vond hij drie nieuwe muzikanten voor zijn ensemble. In 1964 tijdens een optreden op radio Ljublana kwam hij in aanraking met de zanggroep Fantje’s Praprotna. Dat werd het begin van een carriëre in Slovenië van één een van de bekendste en meest invloedrijkste muzikale ensembles. Op zoek naar meer werk en een vast inkomen verhuisde Lojze Slak in 1961 naar Ljubljana. Daar werd Slavko, de eerste zoon van Lojze en zijn vrouw Ivanka geboren. Zestien jaar later werd hun tweede zoon Robert geboren. In de jaren zeventig verhuisde het gezin Slak van een appartement in Ljubljanskih Dravljah naar een nieuw huis in Šentvid, vlakbij Ljubljana. In zijn hart verlangde Lojze nog altijd naar Dolenjska. En zo bouwde hij daar een huis met een wijngaard op de helling van Trska Gora. Hij had een bijzondere passie voor zijn wijngaard in Dolenjska. Ieder jaar weer produceerde hij een wijn genaamd Dolenjski Cvicek. Lojze Slak overleed op 29 september 2011 in Ljubljana. Hij werd begraven in Sentvid.

 

 

NEXT.
BACK.
Polkas Home.
Slak Home.
Lojze Slak was born July 23, 1932 in the village of Jordankal, near Mirna Pec in the Dolenska region, Slovenia. He was one of 10 children, and because of his mother's ilness, had to spend much of his youth at his grandmother's house in Mali Kal. Little Lojze moved to his grandmother's before he reached the age of one. As it turned out, the move would have a profound influence on his later years in life. Lojze spent much of his time with his uncle Ludvik who was a well known button box accordion player in the village. He played at many public festivals and celebrations and Lojze became infatuated with the instrument. Even before his first day at school, Lojze already knew how to play a dozen songs from memory. Uncle Ludvik taught him a lot, but he also encouraged him to learn to play the button accordion on his own. At only fifteen years of age, Lojze began playing the button accordion as a solo performer at weddings. His performances impressed everyone and so he continued playing at weddings for the next ten years. It is difficult for him to recount all the weddings he performed at, but certainly there were more than a few hundred. Later in his life he confided that the weddings were likely the best musical schooling he could ever have had. At many of the weddings, he played alone, but occasionally he played with a group of musicians that became known as the Lojze Slak Trio. The year of 1957 brought a significant change in his life and career. That year he had his first public appearance as an accordion soloist on a radio broadcast show called "Pokaži, kaj znaš!" (Show What You Know!). He not only impressed the professional musicians but also won the hearts of the general public. In 1959, he formed a ensemble with his brothers, calling the group the Brothers Slak Ensemble. His brother Tone played the trumpet, Matija played the clarinet, Stane played the double bass and Lojze played the button accordion. They played together for three years, after which, brothers Matija and Tone had to serve in the army. That brought an end to the performances of the quartet. Lojze however would not give up, and quickly found three new musicians for his ensemble. In 1964, during a performance on Ljublana radio he encountered the singing group Fantje s Praprotna. That was the beginning of the rise of one of Slovenia's best known and most influencial musical ensembles. Lojze Slak moved to Ljubljana to look for work and earn a steady income. In 1961, Lojze and his wife Ivanka gave birth to their first son Slavko. and sixteen years later to their second son Robert. In the seventies the Slak family moved from an apartment in Ljubljanskih Dravljah to a new house in Šentvid, near Ljubljana. In his heart, Lojze always yearned for his homeland in Dolenjska and so he built a cottage with a vineyard on hillside of Trška Gora. He has a special passion for his vineyard in Dolenjska, and every year he still produces a wine called Dolenjski Cvicek. Lojze Slak died September 29, 2011 in Ljubljana. He was buried in Šentvid.